Cos cumparaturi: RON ( produse)

ProiectObiectivul geneneral al proiectului este cresterea competitivitatii SC Grigoras SRL prin dezvoltarea infrastructurii TIC care sa asigure societatii un mediu de business sigur si dinamic.
Prin implementarea lui proiectul va genera o schimbare in operatiunile comerciale ale societatii si va oferi clientilor o imagine mai dinamica a SC Grigoras SRL.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1.- Asigurarea unor contacte mai rapide si eficiente cu clientii prin conexiulea la internet a societatii si achizitionarea de servicii conexe.
Aceasta va genera o comunicare mai rapida in timp util cu clientii, furnizorii si autoritatile publice.,

2.- Cresterea vizibilitatii pe internet a societatii prin crearea unei pagini web. Prin acest obiectiv specific se va schimba perceptia clientilor fata de societate ea creindu-si o imagine carcterizata de dinamism si flexibilitate.
Dezvoltarea unei pagini de net va oferi societatii ocazia sa afle cerintele pietii prin prezenta pe internet, prezenta care in acest moment nu exista

3.- Dezvoltarea unui comert profitabil prin eficientizarea operatiunilor ca urmare a achizitionarii unor echipamente de tehnica de calcul si birotica care sa conduca la o crestere a eficientei muncii angajatilor. Prin acest obiectiv specific se va diminua timpul necesar unui angajat pentru efectuarea unei operatiuni, se vor structura activitatile societatii si va creste potentialul ei de a servi clientii.
Proiectul prin achizitionarea tehnicii de calcul, a serviciilor conexe de internet a paginii web va genera o eficientizare a activitatii contribuind astfel la realizarea obiectivului general al POS CCE si anume creşterea productivităţtii întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivităţii Uniunii Europene.
De asemenea proiectul isi propune dezvoltarea prin conexiunea la internet o crestere a interactiunii cu sectorul public si cleintii contribuind astfel la indeplinirea obiectivului specific axei prioritare 3 si anume Sprijinirea competitivităţii economice prin creşterea interacţiunilor dintre sectorul public şi întreprinderi/cetăţeni prin valorificarea la maxim a potenţialului TIC.

Tot odata, obiectivele proiectului referindu-se la dezvoltarea infrastructurii TIC si achizitionarea de echipamente conexe proiectul contribuie si la obiectivul specific al Domeniului Major de Intervenþie 1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor” care este creşterea utilizării TIC prin susţinerea conectării la broadband, precum şi prin consolidarea infrastructurii TIC.
In plus proiectul contribuie si la realizarea scopului operatiunii prezentei cereri de propuneri. Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe, care este conectarea la internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente si achiziţionarea echipamentelor conexe.